PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME (2014-2020). Masura II.2: Investitii productive in acvacultura

Masura II. 2 a Programului Operational Pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPPAM) 2014-2020 are ca scop cresterea competivitatii si imbunatatirea conditiilor de lucru din sectorul piscicol.

Prin acest program sunt alocati 40.000.0000 euro pentru stimularea acvaculturii durabile din punct de vedere al mediului. De sprijinul financiar pot beneficia inteprinderilor mici si mijlocii din domeniul acvaculturii ce doresc sa modernizeze fermele si sa imbunatateasca conditiile de lucru si siguranta, cei ce doresc sa diversifice productia de acvacultura si a speciilor de cultura dar si cei ce doresc sa investeasca in dezvoltarea turismului si pescuitului recreativ.

Societatile eligibile pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil in proportie de maxim 50%.

Din documentele oficiale ce pot fi accesate pe site-ul Ministerului Agriculturii reiese ca solicitantii trebuie sa indeplineasa conditiile:

Solicitantul desfasoara activitate in domeniul acvaculturii si nu se afla in proces de
lichidare, fuziune, reorganizare;

Solicitantul se incadreaza in una din categoriile de mai jos:

Intreprindere micro: pana la 9 persoane si cifra de afaceri anuala< 2 mil.Euro;
Intreprindere mica: intre 10-49 persoane si cifra de afaceri anuala <10 mil. Euro;
Intreprindere mijlocie: intre 50-249 persoane si cifra de afaceri anuala < 50 mil.
Euro;
Intreprindere mare: cu un numar mai mic de 750 persoane si cifra de afaceri anuala
< 200 mil. Euro;

Solicitantul nu este inscris in Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP;
Solicitantul care se afla in situatii litigioase cu MADR-AM-POP, pana la pronuntarea
definitiva a instantei de judecata in litigiul dedus judecatii;
Solicitantul are cel putin un specialist in acvacultura cu o vechime de cel putin 5
ani sau are o persoana cu studii medii cu experienta in domeniul acvaculturii de cel
putin 5 ani.
Solicitantii care isi incep activitatea in domeniul acvaculturii prezinta un plan de afaceri si, in cazul in care valoarea investitiilor depaseste 50 000 EUR, un studiu de fezabilitate care include o evaluare a impactului operatiunilor asupra mediului.

Sprijinul se acorda doar atunci cand existenta unor perspective de piata favorabile si durabile pentru produsul respectiv, este sustinuta de Studiul de piata pentru sectorul pescaresc, adoptat de DG-AMPOP .

In momentul contractarii toti solicitantii carora le-a fost aprobata finantarea trebuie sa faca dovada ca:
– nu se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciara, are incheiate concordate, si-a suspendat activitatea economica
sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare
in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile
nationale;
– asigura cofinantarea investitiei in cuantumul a minim 20% din cota de cofinantare, fie
aport in natura si/sau sursa de finantare proprie sau atrasa;
– nu au taxe si impozite locale restante, conform certificatului de atestare fiscal pentru
persone juridice emis de Serviciul Public de Impozite si taxe;
– nu au obligatii fiscal si alte obligatii bugetare, conform certificatului de atestare fiscal
emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala; nu au comis fapte sanctionate contraventional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, conform certificatului de cazier fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

investitii in acvacultura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *